Czynniki ryzyka

02

Badania charakterystyk socjodemograficznych depresji pozwoliły wyodrębnić czynniki ryzyka, które związane są głównie z płcią, wiekiem, sytuacją rodzinną i statusem socjoekonomicznym chorych.

Okazuje się na przykład, że kobiety dwukrotnie częściej borykają się z problemem depresji niż mężczyźni. Chcąc znaleźć przyczynę tego stanu rzeczy rozważano wiele aspektów, między innymi różnice genetyczne, hormonalne, różnice w przeżyciach psychologicznych. Żadna z nich nie wyjaśnia jednak tego stanu rzeczy w sposób, który można by uznać za w pełni zadowalający.

Faktem jest również i to, że skłonność do depresji wzrasta wraz z wiekiem. Najczęściej depresja pojawia się u osób będących miedzy sześćdziesiątym, a osiemdziesiątym rokiem życia. Wiąże się to zapewne z tym, że ludzie w tym wieku bardzo silnie odczuwają swoją izolację i marginalizację społeczną.

Ryzyko depresji jest niższe u osób pozostających w związku, niż u osób samotnych. Wśród osób rozwiedzionych i będących w separacji prawdopodobieństwo wystąpienia nastrojów depresyjnych jest wyższe, niż u osób pozostających w związku lub samotnych.

Poza dwubiegunową chorobą afektywną, którą zgodnie z badaniami spotyka się raczej w środowiskach o wysokim statusie społecznym i ekonomicznym, uważano jeszcze do niedawna, że w większości przypadków depresja dotyczy środowisk uboższych i tych, które są w jakiś sposób upośledzone. Ostatnie badania dowodzą jednak, że depresja dotyka w równym stopniu wszystkich środowisk, zarówno osób lepiej jak i słabo sytuowanych, ludzi z wyższym i podstawowym wykształceniem.

Depresja - DEPRESJA może dotknąć każdego i nękać brakiem snu, obniżeniem nastroju i szeregiem innych dolegliwości. [...]

Rozpoznanie depresji - Pomimo tak powszechnego występowania depresji i licznych kampanii medialnych, jej wykrywalność przez lekarzy pierwszego kontaktu jest stosunkowo niska. [...]

Depresja lekooporna - Amerykańskie badanie kliniczne STAR-D pokazało, że standardowa terapia jednym lekiem przeciwdepresyjnym (tutaj citalopramem) prowadzona przez 3 miesiące [...]

Reklama

Depresja w psychologii procesu

Depresja i wizyta u neu-
rologa?

Warsztaty psychologiczne z komunikacji

Psychologia